Świadectwa Charakterystyki energetycznej

Audyty energetyczne "Czyste Powietrze"

Termowizja

Jesteśmy lokalną firmą – świadczymy usługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz północno-wschodniej wielkopolski

Wykonujemy:

– świadectwa charakterystyki energetycznej\certyfikaty energetyczne budynków i lokali

– audyty energetyczne do programu „Czyste Powietrze”

– pomiary i badania termowizyjne

Świadectwo charakterystyki energetycznej

To dokument określający poziom jakości energetycznej budynku zawierający podstawowe dane i wskaźniki zużycia energii.

Uczciwe transakcje kupna-sprzedaży i najmu

Świadectwa stanowią dla nabywców lub najemców budynku cenną informację o jakości budynku, a tym samym o poziomie kosztów energii, które trzeba ponosić w związku z jego użytkowaniem. Mają one więc zapewnić uczciwe transakcje kupna- sprzedaży lub umowy najmu.

Okres ważności świadectwa

Świadectwo jest ważne przez 10 lat od daty sporządzenia. Dokument traci jednak ważność przed upływem tego terminu jeśli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku np. w budynku zostało wymienione źródło ciepła.

Kiedy jest potrzebne świadectwo ?

Od 28 kwietnia 2023 roku Świadectwo Energetyczne jest niezbędne przy zawieranych notarialnie transakcjach kupna-sprzedaży budynku/lokalu jak również przy podpisywaniu umów najmu nieruchomości. Kopia świadectwa musi być również dołączona do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Świadectwa są również wymagane dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, jednak tylko w przypadku budynków, których powierzchnia użytkowa przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Ponadto świadectwo energetyczne jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie do zakupu pompy ciepła dla nowych budynków w ramach programu "Moje Ciepło".

Audyt energetyczny na potrzeby programu Czyste Powietrze

Audyt energetyczny to ocena budynku pod względem jego zapotrzebowania na energię cieplną. Obejmuje on elementy konstrukcyjne takie jak ściany zewnętrzne, stropy, dach oraz stolarkę okienną i drzwiową. W audycie zawarte są także informacje na temat systemów instalacyjnych i urządzeń zużywających energię  na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kiedy audyt energetyczny jest niezbędny ?

Regulamin programu "Czyste Powietrze" przewiduje wyższe kwoty dofinansowania w przypadku spełnienia warunków tzw. kompleksowej termomodernizacji. Można ją wykazać jedynie za pomocą dokumentu jakim jest audyt energetyczny. Kompleksowa termomodernizacja to osiągnięcie co najmniej jednego z dwóch wskaźników: zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową na cele ogrzewania do 80 kWh/(m2*rok) lub zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową na cele ogrzewania o minimum 40%. Spełnienie jednego z tych warunków musi być poświadczone w dokumencie podsumowującym audyt energetyczny.

Od 14 czerwca 2024r. audyt jest również wymagany w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła bez względu na to, czy budynek zostanie jednocześnie poddany termomodernizacji czy też nie.

Dofinansowanie do kosztów wykonania audytu

Dofinasowanie do audytu energetycznego z budżetu programu wynosi 1200 zł netto. Kwota na wykonanie audytu nie zmniejsza wysokości przyznanej dotacji. Jest to dodatkowa pula środków dedykowana na to opracowanie. Koszt wykonania audytu jest zwracany nawet gdy nie udało się osiągnąć wymaganych wskaźników kompleksowej termomodernizacji, a został zrealizowany scenariusz rekomendowany przez audytora.

Jakie korzyści przynosi audyt energetyczny ?

Jednym z głównych zadań audytora jest dokonanie analizy stanu aktualnego budynku pod kątem jego energochłonności. Niezbędna jest także ocena izolacyjności przegród budowlanych i stanu technicznego systemów ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kolejnym zadaniem audytora jest przedstawienie możliwości poprawy funkcjonowania tych systemów wraz z propozycją przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych wytypowanych przegród budowlanych. Audyt zawiera również szacunkowe koszty przedsięwzięcia zestawione z możliwą do uzyskania oszczędnością energii cieplnej. W programie "Czyste Powietrze" niezbędnym załącznikiem do audytu energetycznego jest także tzw. "dokument podsumowujący audyt energetyczny" w postaci pliku elektronicznego w programie Excel. Plik ten musi być przekazany przez beneficjenta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z wnioskiem o płatność (wypłatę dotacji).

Realizacja zamówienia

Etap 1 - WYCENA

Wypełnij i wyślij formularz wyceny lub skontaktuj się z nami telefonicznie

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie. Na podstawie podanych informacji przygotujemy i wyślemy do Ciebie wycenę świadectwa energetycznego lub audytu Twojego budynku. Wycenę otrzymasz w przeciągu około 2 godzin na podany adres e-mail. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod nr telefonu 697-379-890. 

Etap 2 WIZJA LOKALNA

Wizja lokalna budynku

świadectwo energetyczne

Podstawą rzetelnie wykonanego świadectwa energetycznego jest przeprowadzenie wizji lokalnej budynku. Zdecydowanie odradzamy korzystanie z usług firm oferujących wykonanie świadectwa w pełni online.  Podczas wizji lokalnej nasz audytor sprawdza m.in. rodzaj stolarki okiennej oraz ( w przypadku budynków bez dokumentacji projektowej) dokonuje pomiarów budynku niezbędnych do wykonania świadectwa. Kolejnym istotnym elementem wizji lokalnej jest ustalenie parametrów źródła ciepła w Twoim budynku ( np. kotła gazowego, pompy ciepła, kotła na pellet itp.) Audytor odczytuje z tabliczki znamionowej parametry takie jak model, moc oraz sprawność urządzenia. Ostatnim punktem wizji lokalnej jest wykonanie zdjęcia elewacji frontowej budynku – będzie ono umieszczone na pierwszej stronie świadectwa.

audyt energetyczny do programu "Czyste Powietrze"

Sporządzanie audytu rozpoczynamy zawsze od przeprowadzenia wizji lokalnej budynku, który ma zostać poddany termomodernizacji. Podczas wizji lokalnej audytor dokonuje pomiarów całego budynku. Sprawdza również stan stolarki okiennej i drzwiowej, istniejących izolacji termicznych budynku oraz instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Audytor przeprowadza wywiad z właścicielem w celu omówienia jego planów modernizacyjnych.  Na podstawie zebranych informacji możliwe jest późniejsze sporządzenie audytu energetycznego oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań termomodernizacyjnych.

Przejdź do kalendarza poniżej i wybierz termin wizji lokalnej

Przejdź do kalendarza poniżej i wybierz termin wizji lokalnej

Etap 3 PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

Odbierz zamówione świadectwo/audyt energetyczny

Czas wykonania świadectwa energetycznego to około 3 dni robocze od dnia wizji lokalnej. W przypadku audytów energetycznych  termin ten wynosi około 2-3 tygodnie.

Każde wykonane przez nas świadectwo jest wprowadzane do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz jest przekazywane klientowi w formie oprawionego w okładkę termiczną papierowego wydruku. Dodatkowo świadectwo wysyłamy w postaci elektronicznej na podany adres e-mail. Wersję papierową wraz z fakturą wysyłamy listem poleconym. 

Audyt energetyczny podobnie jak świadectwo energetyczne wysyłamy listem poleconym. Dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujemy arkusz podsumowujący audyt w pliku Excel.

Płatność za nasze usługi przyjmujemy po wykonaniu świadectwa / audytu. Nie pobieramy zaliczek.

Świadczymy usługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz północno-wschodniej wielkopolski

Obsługujemy miasta i okolice:
Barcin - Bydgoszcz - Gniewkowo - Gniezno - Inowrocław - Janikowo - Kruszwica - Łabiszyn - Mogilno - Pakość - Strzelno - Trzemeszno - Wągrowiec - Września - Żnin